Průběh testování žáků

aktualizováno 28.4.2021


aktualizace 28.4.2021

Od pondělí 3. května se žáci 1. stupně testují pouze 1x týdně a to v pondělí.

Od pondělí 3. května 2021 se do školy vrací i žáci druhého stupně (také v rotační podobě - začínají žáci 7. a 8. třídy), i jejich přítomnost na prezenční výuce je podmíněna absolvováním antigenního testu (2x týdně - v pondělí a ve čtvrtek) a nošením chirurgických roušek po celou dobu pobytu ve škole. Tito žáci se budou testovat V BUDOVĚ ŠKOLY:

 • 6. třída se bude testovat v učebně 8. třídy (výuka pak bude probíhat v učebně 7. třídy)
 • 7. třída se bude testovat v učebně 8. třídy (výuka pak bude probíhat v učebně 7. třídy)
 • 8. třída se bude testovat v učebně 9. třídy (výuka pak bude probíhat v učebně 6. třídy)
 • 9. třída se bude testovat v učebně 6. třídy (výuka pak bude probíhat v učebně 9. třídy)

Budova školy bude pro tyto účely otevřena od 7:35 hodin. Všichni si musí po vstupu do školy vydezinfikovat ruce, v šatně se převléci a poté jít přímo do testovací učebny. Testování bude probíhat podle stejných pravidel jako jsou uvedena níže na této stránce, k dispozici jsou testy Singclean, seznamte se prosím předem s tímto instruktážním videem.

Podbrobnější informace se dozvíte také na stránkách testovani.edu.cz


 

Testování ve škole je jen pro bezpříznakové žáky. Pokud se někdo necítí dobře, nebo má dokonce příznaky onemocnění COVID-19, měl by bez váhání zůstat doma, případně se obrátit na svého lékaře.

Povinnost testovat se vyplývá z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, jeho znění si můžete přečíst zde.

Po celou dobu pobytu ve škole musí mít žáci zakrytý nos i ústa chirurgickou rouškou, osoba starší 15 let pak musí mít správně nasazený respirátor.

Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání v podobě online výuky, bude se postupovat stejným způsobem, jako při absenci žáka z důvodu nemoci.


PRŮBĚH TESTOVÁNÍ

Prosíme zákonné zástupce, aby si se svými dětmi o průběhu testování promluvili a na testování je připravili (můžete stěr z nosu natrénovat např. vatovou tyčinkou, hloubka stěru je cca 2 cm). Kromě toho doporučujeme osobní přítomnost jednoho z rodičů při samotném testování (platí pouze pro žáky 1. stupně), žák si bude stěr z nosu provádět sám.

Žáci mohou využít i jiné neinvazivní testy (např. ze slin), které si zajistí sami a jsou schválené MZDR. Podmínkou je, že testování proběhne ve škole.

 • Testování bude probíhat:
  • pro žáky 1. - 3. třídy od 6.15 v tělocvičně školy
  • pro žáky 4. a 5. třídy od 7.15 v tělocvičně školy
  • pro žáky 2. stupně pak od 7.35 v budově školy.
 • Vstup do tělocvičny bude z bočního vchodu (od parkoviště). Bylo by vhodné, aby žákovi při testování pomohl jeho zákonný zástupce (týká se žáků 1. stupně). V takovém případě bude jednomu zákonnému zástupci umožněn vstup do tělocvičny za dodržení obvyklých hygienických opatření (respirátor, použití desinfekce, udržování odstupu od ostatních přítomných). Pokud se zákonný zástupce nemůže testování zúčastnit, musí být v čase testování k zastižení, aby si mohl v případě pozitivního výsledku testu své dítě vyzvednout.
 • Po vstupu do haly tělocvičny (1. stupeň)/ do učebny (2. stupeň) si všichni vydezinfikují ruce připravenou dezinfekcí a od přítomného pedagoga si vyzvednou testovací sadu. Žák po celou dobu testování sedí na určeném místě.
 • Žák provádí stěr z nosu sám resp. s pomocí svého zákonného zástupce podle návodu na použití. (Umístěte zkumavku na extrakci antigenu na pracovní stůl, umístěte lahvičku s pufrem pro extrakci antigenu svisle dolů, stlačte lahvičku, aby pufr odkapával volně do extrakční zkumavky, aniž byste se dotkli okraje zkumavky, a přidejte 6 kapek do extrakční trubice. Jemně a pomalu zasuňte odběrovou štětičku do nosní dírky a několikrát otočte, zůstaňte několik sekund pro vstřebávání sekretů a poté jemným točením vytáhněte štětičku. Totéž opakujte s druhou nosní dírkou. Vložte tamponový vzorek do extrakční zkumavky s předem přidaným pufrem pro extrakci antigenu a přibližně 10krát otáčejte tyčinkou s tamponem. Přitlačte hlavu tamponu ke stěně zkumavky, aby se uvolnil antigen v tamponu, a poté jej nechte asi minutu stát. Vytahujte tyčinku a přitom stlačte špičku tamponu, aby z tamponu vyteklo co nejvíce tekutiny. Nainstalujte odkapávač na extrakční zkumavku a pevně ji uzavřete a nechejte asi 1 minutu stát. Otevřete sáček z hliníkové fólie a vyjměte testovací kazetu, přidejte 3 kapky do otvoru pro vzorek na testovací kazetě. Počkejte, až se objeví barevná čára, výsledek by měl být přečten za 15 minut.)
 • V případě neplatného testu se celý test musí zopakovat s novou testovací sadou.

VYHODNOCENÍ TESTU

 • Pokud výsledek bude negativní, žák půjde do své třídy popř. do družiny.
 • V případě, že test vyjde pozitivní a s žákem bude přítomný jeho zákonný zástupce, odejde žák domů, zákonný zástupce pak zkontaktuje ošetřujícího lékaře svého dítěte.
 • V případě, že test vyjde pozitivní a žák nebude mít s sebou doprovod, pedagog ihned kotaktuje zákonného zástupce, který je povinen si své dítě vyzvednout. Do doby příjezdu zákonného zástupce počká žák v místnosti k tomu určené. Zákonný zástupce je povinen kontaktovat ošetřujícího lékaře žáka.

V případě, že se pozitivní test objeví v pondělí, výuka pro ostatní negativně testované žáky probíhá dle plánu.

V případě, že se pozitivní test objeví ve čtvrtek, všichni spolužáci pozitivně testovaného žáka, kteří s ním byli v kontaktu během předchozích 2 dnů, musí opustit školu (budou se kontaktovat zákonní zástupci, kteří si své děti musí co nejdříve vyzvednout). Všichni pak v domácí izolaci čekají na informaci o potvrzení pozitivně testovaného konfirmačním PCR testem.

 • Pokud test PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného, předá škola informace o takto identifikovaných kontaktech příslušné KHS, která nařídí daným skupinám a kontaktům karanténu (do nařízení karantény je doporučeno nestýkat se s dalšími osobami a omezit pohyb na veřejnosti).
 • Pokud PCR nepotvrdí infekci u původně pozitivně testovaného, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje všechny původně indikované kontakty. Všechny dotyčné osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.

Publikováno: 08.04.2021

Aktualizováno: 07.05.2021