Provoz školní družiny

ve školním roce 2020/2021


Ve školním roce 2020/2021 budou žákům 1. – 4. třídy k dispozici 3 oddělení školní družiny.

1. a 2. oddělení školní družiny je určeno pro žáky 1. – 3. třídy.

3. oddělení školní družiny je určeno pro žáky 4. třídy.

 

S ohledem na doporučení uvedených v Manuálu bude provoz školní družiny probíhat následujícím způsobem:

Ranní družina

Ranní družina bude v provozu od 6.15 do 7.45 hodin pouze pro žáky 1. - 3. třídy (poslední vstup do ŠD v 7.30 pouze pro dojíždějící žáky).

Ranní družina pro žáky 4. třídy nebude. Dojíždějící žáci 4. třídy mohou od 7.30 hodin přicházet do své třídy. Místní žáci potom od 7.35 hodin.

Při vstupu do budovy je nutné dodržovat příslušná hygienická pravidla (více zde), zejména dbát na dezinfekci rukou.

 

Odpolední družina

1. a 2. oddělení školní družiny (tato oddělení jsou určena pouze pro žáky 1. – 3. třídy) budou v provozu každý den do 16.00 hodin, přičemž odpolední provoz bude zahájen dle rozvrhu jednotlivých tříd.

3. oddělení školní družiny (určeno žákům 4. třídy) bude z organizačních důvodů končit odpolední provoz každý den ve 14.45 hodin. Přesun žáků z tohoto oddělení do zbývajících oddělení školní družiny nebude možný.

Odchody na autobusy

  • směr Hradiště, Záhorčičky, Bezděkov, Nezdřev, Řesanice, Polánka - 13.25 nebo 15.20
  • směr Kladrubce, Životice, Podhůří, Kotouň, Oselce - 14.05 nebo 15.25
  • směr Újezd, Zámlyní, Ml. Smolivec, St. Smolivec, Budislavice, Radošice, Dožice - 13.40 nebo 14.50

 

S SEBOU DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

  • řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku (Z OBOU STRAN)
  • oblečení na sezónní sporty (v zimě oteplováky)
  • oblečení do ŠD a na školní hřiště (kraťasy, tepláky, triko, ponožky - vše podepsané) v bavlněném pytlíku nebo tašce, zůstáne v šatně
  • odpolední svačinu a pití

 

VYZVEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Manuál školám doporučuje, aby byl pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy školy omezen. Z těchto důvodů bude vyzvedávání žáků ze školní družiny probíhat následujícím způsobem: Při příchodu zákonného zástupce či jiné osoby, která bude žáka ve školní družině vyzvedávat, před budovu školy je nutné se ohlásit pedagogickému pracovníkovi zavoláním na mobilní telefon. Poté bude žák osobě, která ho bude vyzvedávat, předán.

Mobilní čísla pro vyzvedávání žáků v jednotlivých odděleních školní družiny budou zveřejněna na webových stránkách školy a dále budou žákům přihlášeným do školní družiny předána při zahájení školního roku.

Publikováno: 25.08.2020

Aktualizováno: 31.08.2020