Návštěva horažďovického Envicentra Proud

V podzimních měsících se žáci prvního a druhého stupně kasejovické školy zapojili do projektu Učíme se environmentální výchově 3.


Tento program byl realizován z dotačního titulu Plzeňského kraje Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 2020. Realizací tohoto projektu škola úspěšně navázala na předchozí dva projekty zaměřené na environmentální výchovu žáků.

V měsíci říjnu navštívili žáci 4. třídy Envicentrum Proud v Horažďovicích, kde se zapojili do výukového programu Mraveniště. Díky tomuto programu se mohli žáci detailně obeznámit se životem uvnitř mraveniště, dozvědět se, jak mají mravenci rozdělenou práci, kdo hraje v mraveništi nejdůležitější roli, čím jsou mravenci užiteční a jak jim v přírodě pomoci.

Společně se čtvrťáky vyrazili do Horažďovic i žáci 5. třídy, kteří absolvovali program Všechno lítá, co peří má. Cílem programu bylo seznámit se s nejběžnějšími ptačími druhy podle vzhledu, s tím, jak se ptáci udrží ve vzduchu, a pomocí kterých smyslů se ptáci při letu orientují.

Všechny získané poznatky žáci následně využili při hodinách přírodovědy a v rámci interdisciplinárních vazeb i v dalších vyučovaných předmětech.

Publikováno: 18.12.2020

Aktualizováno: 20.12.2020