Návštěva bavorského Xperia byla pro žáky velkým zážitkem

Žáci kasejovické školy zavítali společně se svými učiteli ve dnech 8. – 10. října do partnerského města Zwiesel.

V polovině roku 2019 vypracovala a podala Základní škola Kasejovice projektovou žádost do dotačního titulu Plzeňského kraje Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2019 na projekt Kasejovice – Zwiesel 2019. Projektová žádost byla podpořena a na vlastní realizaci projektu získala základní škola finanční prostředky ve výši 35 000 Kč. Po schválení projektové žádosti byla s vedením partnerské školy v bavorském Zwieselu dojednávána podoba vlastní realizace projektu. Jednání probíhala s novou ředitelkou Mittelchule Zwiesel Iris Schneck, která nám ochotně pomohla s přípravou podzimní realizace projektu.

První část projektu se tradičně odehrála ve spolkové zemi Bavorsko, kam žáci kasejovické školy zavítali společně se svými učiteli ve dnech 8. – 10. října. První den se žáci vypravili do St. Englmaru, konkrétně do Xperia. Xperium představuje netradiční muzeum, ve kterém jeho návštěvníci vnímají vystavené exponáty všemi smysly. Zábavnou a zároveň poučnou a interaktivní formou jsou návštěvníkům představovány a objasňovány rozmanité jevy z oblasti přírodních věd. V rámci prohlídky muzea si žáci mohli mnohé pokusy sami vyzkoušet.

Druhý den byla na programu návštěva Pasova. Velkým zážitkem byla pro všechny účastníky plavba vyhlídkovou lodí. Poté následovala prohlídka historické části města. Po celou dobu nás kromě učitelů a žáků z partnerské školy doprovázel bývalý ředitel Mittelschule Zwiesel Josef Wellisch.

Na třetí den byla pro žáky připravena prohlídka školy ve Zwieselu a společná návštěva regionálního muzea.

Dny strávené na zajímavých místech Bavorska byly pro žáky velice přínosné a inspirativní. Žáci tak měli opět po roce možnost seznámit se se životem, historií, zvyky a tradicemi na obou stranách česko – německé hranice. Druhou část projektu bude škola realizovat v polovině listopadu, kdy kasejovickou školu navštíví žáci z bavorského Zwieselu.

Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel 2019
Zwiesel - Xperium
Zwiesel - Xperium
Zwiesel - Xperium
Zwiesel - Xperium
Zwiesel - Xperium
Zwiesel - Xperium
Zwiesel - Xperium
Zwiesel - Xperium
Zwiesel - Xperium
Zwiesel - Xperium
Zwiesel - Xperium
Zwiesel - Xperium
Zwiesel - Xperium
Zwiesel - Xperium
Zwiesel - Xperium
Zwiesel - Xperium
Zwiesel - Xperium
Zwiesel - Xperium
Zwiesel - Xperium
Zwiesel - Xperium
Zwiesel - Xperium
Zwiesel - Xperium
Zwiesel - Xperium
Zwiesel - Xperium
Zwiesel - Xperium
Zwiesel - Xperium
Zwiesel - Xperium
Zwiesel - Xperium
Zwiesel - Xperium
Zwiesel - Xperium
Zwiesel - Xperium
Zwiesel - Xperium
Zwiesel - Xperium
Zwiesel - Xperium
Zwiesel - Xperium
Zwiesel - Xperium
Zwiesel - Xperium
Zwiesel - Xperium
Zwiesel - Xperium
Zwiesel - Xperium
Zwiesel - Xperium
Zwiesel - Xperium
Zwiesel - Xperium
Zwiesel - Xperium
Zwiesel - Xperium
Zwiesel - Xperium

Autor článku: Mgr. Štěpánka Löffelmannová

Autor fotografií: Mgr. Štěpánka Löffelmannová

Publikováno: 08.11.2019

Aktualizováno: 03.12.2019