Národní iniciativa pro život

První prosincový týden absolvovali žáci třetí a páté třídy a žáci devátého ročníku výukový program zaměřený na prevenci rizikového chování žáků ve věku puberty a dospívání.


Tyto programy pro ně připravila obecně prospěšná společnost Národní iniciativa pro život.

Cílem výukové lekce Moje cesta na svět na prvním stupni bylo žáky inspirovat k pozitivnímu pohledu na sebe sama, na život, lidskou důstojnost, lásku a další důležité faktory v lidském životě. Celý program probíhal interaktivní formou a přispěl tak k prevenci sexuálního rizikového chování žáků ve věku puberty a dospívání.

Výukový program Nečekané těhotenství určený žákům deváté třídy se věnoval podpoře zdravého životního stylu a prevenci sexuálního rizikového chování mladých lidí. Cílem lekce bylo žákům přiblížit hodnoty lidského života, lásky, věrnosti a odpovědnosti v oblasti partnerského soužití. Oba preventivní programy byly realizovány v rámci projektu Učit se být z dotačního titulu Plzeňského kraje Podpora preventivních aktivita výchova k toleranci.

Publikováno: 18.12.2020

Aktualizováno: 13.01.2021