Moje cesta na svět

Díky projektu Národní iniciativy pro život nazvaném „Moje cesta na svět“ se žáci citlivým způsobem dozvěděli mnoho zajímavých informací o vzniku života.


Otázku typu „Jak jsme přišli na svět?“ si kladou děti již v mateřské škole. Díky projektu Národní iniciativy pro život nazvaném „Moje cesta na svět“ se žáci citlivým způsobem dozvěděli mnoho zajímavých informací o vzniku našeho života, prenatálním vývoji, narození a dospívání. Programu se zúčastnili žáci třetí, páté a deváté třídy naší školy ve dnech 4. a 10. listopadu 2021.

Program byl rozdělen na dvě části. První část byla připravená pro žáky třetí a deváté třídy a uskutečnila se ve 2 vyučovacích hodinách. Na začátku se žáci přiměřeně věku seznámili s průběhem početí, poté s prenatálním vývojem a s porodem. Program probíhal interaktivní formou. Lektorka využila komunitní kruh, diskusi, práci ve skupině, hraní rolí, modelové situace a motivační příběhy, a to vše s důrazem na interakci dětí s jejich zpětnou vazbou.

Druhá část programu byla určena pro žáky 5. třídy. Zde se žáci seznámili s rozdíly ve stavbě těla muže a ženy, se základy lidské reprodukce. Poté si prošli etapy lidského vývoje od početí k porodu a zabývali se s procesem dospívání, komunikací a vztahovými dovednostmi pro zodpovědné partnerství.

Posláním uskutečněného programu bylo inspirovat žáky k pozitivnímu pohledu na sebe sama, na život, na lidskou důstojnost, lásku, manželství či partnerství a ukázat pozitivní význam lidské sexuality ve vztahu lásky. A to se díky lektorce paní Jitce Kultové povedlo, za což jí velice děkujeme. Tato beseda byla pro děti určitě užitečná a všem se moc líbila.

Moje cesta na svět (2021 - 5. třída)
Moje cesta na svět (2021 - 5. třída)
Moje cesta na svět (2021 - 5. třída)
Moje cesta na svět (2021 - 5. třída)
Moje cesta na svět (2021 - 5. třída)
Moje cesta na svět (2021 - 5. třída)
Moje cesta na svět (2021 - 5. třída)
Moje cesta na svět (2021 - 5. třída)
Moje cesta na svět (2021 - 5. třída)
Moje cesta na svět (2021 - 5. třída)
Moje cesta na svět (2021 - 5. třída)
Moje cesta na svět (2021 - 5. třída)
Moje cesta na svět (2021 - 5. třída)
Moje cesta na svět (2021 - 5. třída)
Moje cesta na svět (2021 - 5. třída)
Moje cesta na svět (2021 - 5. třída)
Moje cesta na svět (2021 - 5. třída)
Moje cesta na svět (2021 - 5. třída)
Moje cesta na svět (2021 - 5. třída)
Moje cesta na svět (2021 - 5. třída)
Moje cesta na svět (2021 - 5. třída)
Moje cesta na svět (2021 - 5. třída)
Moje cesta na svět (2021 - 5. třída)
Moje cesta na svět (2021 - 5. třída)
Moje cesta na svět (2021 - 5. třída)
Moje cesta na svět (2021 - 5. třída)
Moje cesta na svět (2021 - 5. třída)
Moje cesta na svět (2021 - 5. třída)
Moje cesta na svět (2021 - 5. třída)
Moje cesta na svět (2021 - 5. třída)
Moje cesta na svět (2021 - 5. třída)
Moje cesta na svět (2021 - 5. třída)
Moje cesta na svět (2021 - 5. třída)
Moje cesta na svět (2021 - 5. třída)
Moje cesta na svět (2021 - 5. třída)
Moje cesta na svět (2021 - 5. třída)

Autor článku: Mgr. Veronika Havlíková

Autor fotografií: Mgr. Veronika Havlíková

Publikováno: 20.11.2021

Aktualizováno: 20.11.2021