Kasejovická škola slavnostně otevřela počítačovou učebnu

V úterý 11. září 2018 došlo v Základní škole Kasejovice k slavnostnímu otevření počítačové učebny.

V letních měsících došlo v Základní škole Kasejovice k modernizaci počítačové učebny. Ta se mohla uskutečnit díky významné finanční podpoře města Kasejovice. S žádostí o finanční příspěvek na vybudování moderní počítačové učebny se základní škola obrátila na svého zřizovatele, město Kasejovice, na konci roku 2017. Žádosti bylo vyhověno a škole byly na tuto akci poskytnuty finanční prostředky ve výši 300 000 Kč. Koncem školního roku bylo vypsáno výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na „Dodávku technického a programového vybavení počítačové učebny“. Vítězem výběrového řízení se stala firma Colis, s.r.o. Písek s nejnižší nabídkovou cenou 364 188,- Kč s DPH, která zakázku v měsíci srpnu zrealizovala. Na pořízení nové počítačové učebny byly dále využity finanční prostředky poskytnuté obcemi Oselce, Nezdřev, Mladý Smolivec a Hradiště a firmy Pfeifer Holz s.r.o., Chanovice. Základní škola Kasejovice tak získala moderní počítačovou učebnu, kterou budou moci s novým školním rokem 2018/2019 naplno využívat žáci se svými učiteli.

Slavnostního otevření odborné učebny se zúčastnila starostka města Kasejovice Marie Čápová. Symbolickým přestřižením pásky počítačovou učebnu otevřeli žáci 2. ročníku společně se svými patrony, žáky 9. ročníku. Správkyně učebny Hana Červená pro žáky připravila úkoly, které deváťáci museli s druháčky na počítačích vyřešit.

Základní škola Kasejovice by chtěla touto cestou poděkovat městu Kasejovice za poskytnuté finanční prostředky, obcím Oselce, Nezdřev, Mladý Smolivec a Hradiště ze školského spádového obvodu za poskytnutí dotací a firmě Pfeifer Holz s.r.o., Chanovice za sponzorský dar.

Otevření PC učebny
Otevření PC učebny
Otevření PC učebny

Autor článku: Mgr. Štěpánka Löffelmannová

Autor fotografií: Mgr. Hana Červená

Publikováno: 14.09.2018

Aktualizováno: 02.12.2019