ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Školní poradenské pracoviště Základní školy Kasejovice.

Výchovný poradce
Mgr. Eva Kodadová Haferníková (vychovny.poradce@zskasejovice.cz)

Školní metodik prevence
Od 1.9.2017 je školním metodikem prevence Mgr. Pavlína Jandošová.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM
pro školní rok 2020/2021

Zapojení školy do projektu Nenech to být
Od 1.10.2017 je Základní škola Kasejovice zapojena do projektu Nenech to být. Více informací najdete na stránkách projektu www.nntb.cz

prehled temat
preventivni program