ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Školní poradenské pracoviště Základní školy Kasejovice.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM
pro školní rok 2018/2019

Školní metodik prevence
Od 1.9.2017 je školním metodikem prevence Mgr. Pavlína Jandošová.

Zapojení školy do projektu Nenech to být
Od 1.10.2017 je Základní škola Kasejovice zapojena do projektu Nenech to být. Více informací najdete na stránkách projektu www.nntb.cz

prehled temat
preventivni program