Vzděláváme s inkluzí

Projekt Vzděláváme s inkluzí je podpořen z výzvy MŠMT a spolufinancován Evropskou unií.

Termín realizace projektu: 1.9. 2017 - 31.8. 2019.