ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

Organizace školního roku 2018/2019

1. pololetí
Termín  
3.9.2018 – 31.1.2019 1. pololetí
29.10.2018 – 30.10.2018 Podzimní prázdniny
22.12.2018 – 2.1.2019 Vánoční prázdniny
1.2.2019 Pololetní prázdniny
2. pololetí
1.2.2019 – 28.06.2019 2. pololetí
25.2.2019 – 3.3.2019 Jarní prázdniny
18.4.2019 Velikonoční prázdniny
29.6.2019 – 1.9.2019 Hlavní prázdniny
Přehled prázdnin
pro školní rok 2018/2019