ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

Organizace školního roku 2019/2020

1. pololetí
Termín  
2.9.2019 – 30.1.2020 1. pololetí
29.10.2019 – 30.10.2019 Podzimní prázdniny
23.12.2019 – 3.1.2020 Vánoční prázdniny
31.1.2020 Pololetní prázdniny
2. pololetí
3.2.2020 – 30.06.2020 2. pololetí
2.3.2020 – 8.3.2020 Jarní prázdniny
9.4.2020 Velikonoční prázdniny
1.7.2020 – 31.8.2020 Hlavní prázdniny
Přehled prázdnin
pro školní rok 2019/2020