PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

informace ohledně provozu školní družiny v době obnovené výuky

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY OD 12.4. 2021 (1., 2. a 3. třída) 

Do jednotlivých oddělení školní družiny vstupují žáci v pondělí a ve čtvrtek ráno až po otestování, které bude probíhat v tělocvičně.  

Žákům 1., 2. a 3. třídy bude v týdnu od 12.4. 2021 k dispozici školní družina v tomto režimu:  

1. třída: ranní provoz od 6:15 hodin, odpolední provoz do 16:00 hodin – vychovatelka školní družiny Šárka Vocelková, I. oddělení ŠD v suterénu naproti šatnám 

2. třída: ranní provoz od 6:15 hodin, odpolední provoz do 16:00 hodin – vychovatelka školní družiny Olga Šoralová, II. oddělení ŠD v suterénu 

3. třídaranní provoz tohoto oddělení bude z organizačních důvodů od 7:00 hodin, odpolední provoz do 16:00 – vychovatelka školní družiny Iveta Vainová, III. oddělení ŠD v přízemí školy.  

(Odpolední družina začíná po skončení vyučování.)

VYZVEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Vyzvedávání žáků ze školní družiny bude probíhat stejným způsobem, jako tomu bylo v době předchozí prezenční výuky, tedy po telefonickém ohlášení na těchto telefonních číslech:  

  1. oddělení ŠD – Šárka Vocelková, mobil: 733 731 162

  1. oddělení ŠD – Olga Šoralová, mobil: 733 760 469 

  1. oddělení ŠD – Iveta Vainová, mobil: 733 760 436

 

Žákům 4. třídy bude v týdnu od 19.4. 2021 k dispozici školní družina v tomto režimu:  

  • bez ranního provozu 

  • odpolední provoz začíná po skončení výuky a končí ve 14:45 hodin

  • místnost: bude upřesněno 

  • vychovatelky ŠD: bude upřesněno  

 

 

Aktuální do: 23.04.2021