Ombudsman - veřejný ochránce práv (archiv dokumentů)

Po rozkliknutí najdete informace ohledně působnosti ombudsmana v oblasti pomoci dětem a náctiletým


Více informací se dočtete v tomto letáku.

Odkaz na webové stránky zde.

Aktuální do: 28.02.2021