Informace školní družiny (archiv dokumentů)

Na školní rok 2019/2020 byl stanoven měsíční poplatek za školní družinu 70 Kč na žáka. Poplatek lze uhradit hotově v pokladně školy (kancelář v 1. patře), popř. převodem z účtu. Vnitřní řád družiny, Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání, přihláška do školní družiny a omluvný tiskopis najdete v sekci ŠKOLNÍ DRUŽINA

Ve školním roce 2019/2020 byla úplata za školní družinu stanovena na částku 70,- za měsíc s následujícím způsobem úhrady:

1. měsíce září, říjen, listopad, prosinec splatnost do 30.9.2019 (částka 280,-)

2. měsíce leden, únor, březen splatnost do 30.1.2020 (částka 210,-)

3. měsíce duben, květen, červen splatnost do 30.4.2020 (částka 210,-)

Po domluvě lze uradit měsíce leden - červen najednou do 30.1.2020.

Nebude-li zápisné uhrazeno v daných termínech, bude žák ze školní družiny vyloučen a jeho místo postoupeno dalšímu zájemci.

Úplata za školní družinu byla stanovena v souladu s vyhl. č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání a zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Aktuální do: 15.09.2019