Hodnocení na vysvědčení v 1. pololetí školního roku 2020/2021

Na základě doporučení MŠMT bude hodnocení žáků na konci 1. pololetí školního roku 2020/2021 probíhat dle běžných pravidel jako v předchozích letech v souladu s platnou legislativou.


V této souvislosti bych ráda připomněla žákům 2. stupně a jejich zákonným zástupcům, že po přihlášení do aplikace Škola online (odkaz na webové stránky zde) mají možnost prohlédnout si celou svoji klasifikaci a získat tak předběžnou informaci ohledně závěrečné známky.

O závěrečné známce ovšem vždy rozhoduje vyučující, který přihlíží i k dalším skutečnostem ovlivňujícím výsledky vzdělávání, kterých žák v hodnoceném období dosáhl. Takovými skutečnostmi jsou např:

  • aktivita žáka při distanční výuce (aktivní zapojení se do učení v synchronní i asynchronní distanční výuce)
  • jak žák plnil zadané úkoly (včasnost, kvalita apod.)
  • zda a jak žák plnil doplňkové úkoly
  • a další

V případě nejasností ohledně klasifikace se obraťte na vyučujícího daného předmětu.

Aktuální do: 31.01.2021