Doporučení a metodické pokyny

ohledně epidemie Covid-19. Více informací po rozkliknutí.


Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci apelujeme na zákonné zástupce, ať neposílají do školy žáky, kteří se necítí dobře (mají zvýšenou teplotu, stěžují si na bolest hlavy či vykazují některý z příznaků nemoci COVID-19).

Upozorňujeme, že pokud žák během pobytu ve škole bude vykazovat výše uvedené příznaky, bude jeho zákonný zástupce kontaktován a je jeho povinností si žáka neprodleně vyzvednout. Do té doby bude žák izolován od ostatních osob do izolační místnosti.


Doporučení k používání ochranných prostředků dýchacích cest ve vnitřních prostorech školských zařízení (vydané Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje) - dokument ve formátu .pdf

Desatero doporučení pro veřejnost  - dokument ve formátu .pdf

Metodický pokyn pro krajské hygienické stanice k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19 - dokument ve formátu .pdf

Nárok na ošetřovné kvůli karanténě - dokument ve formátu .pdf

Aktuální do: 28.02.2022