EVVO

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta.

Koordinátor EVVO
Od 1.9.2017 je školním koordinátorem EVVO Mgr. Eva Němejcová.