LVK - doklad o seřízení lyží (archiv dokumentů)

Žáci účastnící se LVK musí odevzdat doklad o seřízení lyží.

První možností je doklad ze servisu, kde došlo k odbornému seřízení lyží. Druhou možností je čestné prohlášení zákonného zástupce. Pokud by ale došlo při LVK k úrazu Vašeho dítěte, nemusí čestné prohlášení postačovat pojišťovně k uplatnění úrazu.

Aktuální do: 06.02.2023