Žákům se představili vládci římského impéria

Začátek září patřil ve škole nejenom výuce v lavicích, ale pro žáky 3. – 9. ročníku byl připraven vzdělávací program.

S programem Řím – legionáři, gladiátoři a Caesarové za žáky přijela pardubická umělecká agentura Pernštejni. Kasejovičtí žáci měli již v předchozích školních letech možnost zhlédnout celou řadu programů s historickou tématikou této agentury. Tentokrát se žáci přenesli do dob starověkého Říma. Dozvěděli se, co to byly římské legie a jak bojovaly, jak vypadaly gladiátorské zápasy a jak vládli římští císaři. Na vlastní kůži si žáci vyzkoušeli stát se členem legie, římského vojenského útvaru, a seskupit se do vojenského útvaru želva. Jednotlivé obrazy z římských dějin jim přiblížily smrt Caesara a výjevy ze života císařů Tiberia, Caliguly či Claudia. V závěru programu převedli členové agentury Pernštejni žákům ukázky gladiátorských zápasů, které žáci ocenili potleskem. Prostřednictvím tohoto výukového programu měli žáci možnost si uvědomit složitost doby římské republiky.

Pernštejni 2018
Pernštejni 2018
Pernštejni 2018
Pernštejni 2018

Autor článku: Mgr. Štěpánka Löffelmannová

Autor fotografií: Mgr. Štěpánka Löffelmannová

Publikováno: 21.09.2018

Aktualizováno: 04.10.2018