Žáci bodovali ve vědomostních soutěžích a olympiádách

Ve školním roce 2016/2017 se žáci průběžně zapojovali do rozmanitých vědomostních soutěží a olympiád.

Tradičně se zúčastnili školních kol dějepisné, biologické a matematické olympiády, olympiády v českém jazyce, soutěže cizích jazyků, Matematického klokana, Pythagoriády, recitační soutěže, výtvarných a sportovních soutěží.

Někteří žáci byli v základních školních kolech natolik dobří, že postoupili do kol okresních, a v několika případech se jim podařilo vybojovat přední příčky. Na stříbrnou pozici v okresním kole matematické olympiády dosáhla Monika Blovská ze šesté třídy. Druhé místo si v matematické olympiádě ve své kategorii vysoutěžil Sasha Blank, žák 5. třídy, a 4. pozici zaujal ve své kategorii Ondrej Kušnírik z 9. třídy. Jako vynikající počtář se projevil Sasha Blank rovněž v Pythágoriádě, ve které v okresním kole vybojoval zlatou příčku a stříbrnou získal ve své kategorii Matematického klokana. V Matematickém klokánkovi stejně jako v loňském školním roce zabodoval Štěpán Adamec ze třetí třídy a ve své kategorii skončil druhý. Bronzovou příčku vybojoval ve veřejném krajském kole vědomostní soutěže Eurorebus deváťák Jakub Löffelmann. Toto umístění mu zajistilo postup do červnového celostátního kola.

Úspěšní byli žáci kasejovické školy rovněž v recitační soutěži. Dokladem toho je krásné zlaté umístění žákyně čtvrté třídy Zuzany Cinové v okresním kole této soutěže. Dobré znalosti prokázal Ondrej Kušnírik rovněž v okresním kole olympiády z českého jazyka, ve které byl vyhodnocen jako pátý nejlepší.

Velice dobrých výsledků dosahovali žáci kasejovické základní školy ve sportovních soutěžích, o kterých byli čtenáři pravidelně informováni v Kasejovických novinách a na webových stránkách školy. Někteří z výše uvedených žáků byli městem Kasejovice za mimořádně úspěšnou reprezentaci města a školy oceněni na školní akademii. Děkujeme všem žákům, kteří Základní školu Kasejovice v soutěžích a olympiádách reprezentovali, učitelům a rodičům za přípravu a podporu žáků a městu Kasejovice za pomoc s dopravou žáků na tyto akce. Přejeme všem, aby se jim získané vědomosti a dovednosti podařilo úspěšně zúročit v jejich osobním i pracovním životě.

Autor článku: Mgr. Štěpánka Löffelmannová, ředitelka ZŠ Kasejovice

Publikováno: 04.06.2017

Aktualizováno: 04.06.2017