Škola online

návod, jak odevzdat domácí úkol

DŮLEŽITÉ - domácí úkoly lze odevzdávat POUZE přes webové stránky www.skolaonline.cz (k odevzdání nelze využít nainstalovanou aplikaci). Domácí úkol může odevzdávat POUZE ŽÁK, ne jeho zákonný zástupce.

Otevřete si stránku www.skolaonline.cz a přihlašte se do aplikace (lze otevřít na PC, smartphonech, tabletech...).

Pod rozvrhem se objeví seznam úkolů - klikněte na Domácí úkoly k odevzdání.

Přes modré oko si zobrazte zadání úkolu. Přečtěte si úkol a případně stáhněte přiložené soubory.

Až budete mít úkol hotový, otevřete si opět zadání tohoto úkolu a zvolte záložku Vypracování.

objeví se tato stránka

Musíte něco napsat do pole vypracování úkolů a pokud máte poslat i nějakou přílohu, klikněte na Připojit soubor (pokud tam tato položka není, nelze žádné přílohy odeslat!). Soubor přiložte obvyklým způsobem (v případě použití mobilních zařízení můžete v této fázi soubor vyfotit). Pokud chcete přiložit více souborů, opět klikněte na Připojit soubor.

Na závěr musíte úkol Uložit a odevzdat jako hotový.

Po odevzdání nelze úkol již upravovat (zmizí z nabídky aktuálních úkolů, můžete jej zobrazit zaškrtnutím pole Zobrazit i splněné/odevzdané úkoly).

Pokud bude mít vyučující výhrady k vašemu úkolu, může vám jej vrátit k přepracování. V tom případě se vám opět objeví mezi aktuálními úkoly, na jeho konci bude napsáno vráceno

Celý proces odevzdání úkolu tedy musíte obsolvovat znovu.

Publikováno: 15.10.2020

Aktualizováno: 15.10.2020