Registrace do aplikace Škola online

Registrační údaje pro přihlášení do systému Škola online automaticky obdrží pouze prvňáci a nově příchozí žáci. Více informací po rozkliknutí.

Aplikace Škola online je školský informační systém a je určena všem žákům a jejich zákonným zástupcům. Umožňuje zdarma jednoduchý, bezpečný a rychlý přístup k informacím o docházce, prospěchu a dalších aktivitách ve škole.

Hlavní funkce aplikace Škola online:

 • průběžná kontrola dílčích známek a celkového hodnocení dítěte včetně chování
 • dozor nad docházkou a absencí dítěte ve výuce
 • informace o rozvrhu a suplování
 • přehled probraného učiva
 • elektronická komunikace mezi žákem/zákonným zástupcem a učitelem
 • přístup k elektronickým materiálům a možnost jejich stahování
 • a mnoho dalšího.

Kroky nutné k založení přístupu do aplikace Škola online

(PRVNÍ PŘIHLÁŠENÍ BEZ UŽIVATELSKÉHO JMÉNA, ALE PROSTŘEDNICTVÍM PIN)

Kód PIN obrdží žáci 1. ročníku a nově příchozí žáci během září.

(zkrácená verze registrace ve formátu .pdf zde)

 1. V internetovém prohlížeči si otevřete úvodní stránku registrace.
 2. Na úvodní stránce si přečtěte základní informace o aplikaci Škola online a postupu registrace a pokračujte na další krok registrace tlačítkem Přejít na ověření PINu v dolní části stránky.
 3. Na nově zobrazené stránce budete vyzváni k zadání jména, příjmení, PINU - vše najdete na lístečku, který dostali žáci ve škole. Každý žák dostal své vlastní registrační údaje a zároveň i registrační údaje pro zákonného zástupce. Pokud naši školu navštěvují sourozenci, registrační údaje pro zákonné zástupce obdržel NEJSTARŠÍ ze sourozenců.
 4. Po správném zadání registračních údajů stiskněte tlačítko Ověřit PIN a přejít na volbu přihlašovacích údajů.
  Pokud jste všechny údaje vyplnili správně, zobrazí se další stránka s registračními údaji. V případě, že bylo ověření dané osoby neúspěšné, např. došlo k překlepu, celou akci zopakujte. Jestliže neproběhlo potvrzení dané osoby ani poté, kontaktujte administrátora školy Mgr. Hanu Červenou (cervena@zskasejovice.cz). Před dalším krokem zkontrolujte, zda souhlasí uvedené údaje - jméno a příjmení žáka, hlavně pak jméno a příjmení zákonného zástupce a jména dětí, které naši školu navštěvují. V případě nesprávně uvedených údajů kontaktujte administrátora školy Mgr. Hanu Červenou (cervena@zskasejovice.cz).
 5. Po úspěšném ověření si zvolte uživatelské jméno a heslo, se kterými se budete do aplikace Škola online přihlašovat. Pokud Vámi zvolené uživatelské jméno v aplikaci již existuje, budete vyzváni k výběru jiného jména. Přihlašovací údaje je nutné si pečlivě zapamatovat, neboť je budete používat při každém dalším přihlašování do aplikace. Dále doporučujeme vyplnit i vaši aktuální e-mailovou adresu.
 6. Po registraci do systému pozbývá PIN svoji platnost.

Přihlášení do aplikace Škola online

(BĚHEM PRVNÍ REGISTRACE JSTE SI VYTVOŘILI PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO A VLASTNÍ HESLO)

Pokud jste se již zaregistrovali, můžete se přihlásit do aplikace. Do webového prohlížeče zadejte adresu www.skolaonline.cz. Vpravo v sekci VSTUP DO ŠKOLY ONLINE přejděte na stránku Přihlášení a zadejte vaše uživatelské jméno a heslo a stiskněte tlačítko Přihlásit. Otevře se aplikace Škola online.


Pod tímto odkazem naleznete uživatelskou příručku, která Vám usnadní práci s aplikací dm Software a představí všechny její výhody a využití. Uživatelskou příručku najdete případně i na úvodní stránce aplikace (na stránce, kde se přihlašujete) v záložce O ŠKOLE ONLINE -> Uživatelské příručky.

 

Kromě webového prohlížeče můžete využít i mobilní aplikaci Škola online. O možnosti stažení webové aplikace budete informování během registrace do systému.

 

Pokud se vám nedaří do systému přihlásit, obraťte se na paní učitelku Hanu Červenou (cervena@zskasejovice.cz)

 

 

 

Publikováno: 01.09.2021

Aktualizováno: 01.09.2021