Prázdninové překvapení – hasiči ocenili práce našich žáků

Žáci ZŠ Kasejovice se opět zapojili do soutěže „Požární ochrana očima dětí“ vyhlášené Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Soutěžilo se ve třech kategoriích dělených dále podle věkových skupin: Literární práce, Výtvarné práce a Digitální technologie. Žáci z prvního i druhého stupně naší školy se aktivně věnovali výtvarnému tvoření, do okresního kola putovalo celkem devět soutěžních prací ve třech věkových kategoriích. Nebyli jsme však sami, soutěže se v našem okrese zúčastnilo 12 škol, a tak si velké naděje na úspěch nikdo z nás příliš nepřipouštěl. 

Dlouho se nic nedělo, ale v srpnu přišlo nečekané překvapení. S úspěchem v okresním kole se shledaly výtvarné práce dokonce dvou našich žáků, Kateřiny Anny Sudové z 9. ročníku, která se umístila se svým hasičem v plamenech na 2. místě, a Jaroslava Spoura z 8. ročníku, který se svým preventivně orientovaným plakátem zaujal 3. místo. Oběma moc gratulujeme!

Vyhodnocení soutěže a ocenění výherců proběhne 11. 11. 2017 v Plzni. Tento úspěch by mohl být inspirací, proč se těšit na účast v soutěži i v novém školním roce. Děti se tak mohou alespoň trochu odvděčit hasičům za jejich ochotu při zajímavých setkáních a besedách, a vede je to i k uvědomění si náročnosti a důležitosti práce požárníků.

Autor článku: Mgr. Iveta Flajšmanová

Publikováno: 31.08.2017

Aktualizováno: 05.09.2017