METODIK PREVENCE

Školní metodik prevence.

Školní metodik prevence
Od 1.9.2017 je školním metodikem prevence Mgr. Pavlína Jandošová.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM
pro školní rok 2017/2018

Zapojení školy do projektu Nenech to být
Od 1.10.2017 je Základní škola Kasejovice zapojena do projektu Nenech to být. Více informací najdete na stránkách projektu www.nntb.cz